Кой сме ние….

За нас  

 

След загубата на нашата прекрасна Валя, ние, организаторите на протестната демонстрация на 26 юли 2011, решихме да създадем Фондация “Безопасни улици от Валя” с основна цел да предпазим пешеходците на пътя и да помогнем за създаването не безопасни улици около нас.

Фондация “Безопасни улици от Валя” е член на Европейската харта за пътна безопасност

Целите ни са:

  • Намаляване на предпоставките и броя на пътнотранспортни произшествия с пешеходци, Предприемане на инициативи за повишаване на културата на гражданите – водачи на ППС и пешеходци, Формиране и утвърждаване на силно и действено обществено мнение за осигуряване безопасност на участниците в движението.
  •  За постигане на своите цели Фондацията Разработва проекти и програми и реализира кампании за:

– Въвеждане на дисциплинарен механизъм за повишаване културата на водачите – служители на различните ведомства и частни компании в насока подобряване на личната и обществена безопасност на движението, както и културата им като участници в движението в и след работно време;
– Активизиране на националните и местни институции за изпълнение на стратегията по изграждане на зони с ограничение на скоростта за придвижване до 30км/ч. – т.н. „Зони 30”;
– Активизиране на националните и местни институции за затваряне на важни улици в неделя, и отварянето им за пешеходци;
– Организиране и провеждане на засилен граждански контрол по изпълнението на разпоредбите за паркиране и спазването на предимството в зоните на пешеходни пътеки, спирките на МПС за обществен превоз на пътници с цел повишаване на безопасността на пешеходците и информираността на обществото, както и за опасностите при пешеходно движение;
– Повишаване на информираността на обществото за нуждата от по-задоволителна безопасност за децата – пешеходци;
– Насърчаване на обществеността да подкрепя по-строгия контрол и сигнализира за спазване ограниченията на скоростта в населените места, особено в районите около училищата, детските заведения и в жилищните зони;
– напътстване на децата , чрез информирането им относно безопасността на пешеходците на принципа „големите учат малките”;
– Обезопасяване на районите около училищата чрез успокояване, организация и регулиране на движението;
– трайно маркиране на участъците, където са настъпили смъртни пътнотранспортни произшествия;
– Взаимодействие с компетентните административни и законодателни органи, учреждения, както и с други български, чуждестранни и международни физически или юридически лица за постигане целите на сдружението, включително разработване и предлагане на правила и проекти, участие в инициативи и други;
– Предложения към местните власти във връзка с безопасността на пешеходците;
– Набиране на средства с цел изпълнение на всички тези цели;
– Предлагане, усъвършенстване и участие със свои представители при разработването на нови или при промените и допълненията на съществуващите нормативни актове и документи, с оглед провеждането на успешна политика в своя ресор и при прилагането на хармонизираното законодателство на Европейския съюз в тази област.

Коментари