Кликни тук за да чуеш сирените, с които в гр.Бургас почетохме паметта на Валя и на всички деца, за които първия учебен ден не се състоя!

А на 18-и септември, след няколко месеца борба, в Бургас се случи чудо –  започнаха да се поставят нови пешеходни пътеки и “легнали полицаи”.

 

 

Пешеходна пътека, Изгрев, Бургас Пешеходна пътека, Техномаркет Бургас

 

Два месеца по-късно на различни улици в гр.Бургас вече имаше поставени над 20 ограничители на скоростта:


Ето, че на 24 февруари 2012г. нашите усилия започнаха да придобиват реални успехи.

Една от точките, които бяхме предложили за кръглата маса беше:

” 3.Да започнат действия по „Успокояване на трафика”(traffic calming), създаване на „Зони30” и ограничаване на скоростта на МПС в участъците, където „удобството” на недобросъвестни шофьори се изразява в управление на автомобилите с по-висока от разрешената скорост и с несъобразена такава!”
Министрите Цветан Цветанов и Лиляна Павлова подписаха заповед с указания за обезопасяване на пешеходните пътеки

Разпоредено е в срок до 1 май да се приложат изискванията на одобрените Указания за обезопасяване на пешеходните пътеки по пътищата, отворени за обществено ползване и по улиците в населените места. В тях са предвидени допълнителни мерки за обезопасяване на пешеходната пътека с оглед своевременното й възприемане от водачите. Целта е предпазване на здравето и живота на пешеходците. Досега съществуващата нормативна уредба не е актуализирана от 1989 година. В нея се забранява поставянето на неравности на улиците, по които се движи масов градски транспорт. Новите указания допускат това да става по предписание на службите, определени от министъра на вътрешните работи за контрол на правилата за движение, съобразно пътно-транспортната обстановка и съгласувано с администрациите, управляващи пътя. Важен момент в подписаните указания е, че се допуска изграждането на „повдигната“ пешеходна пътека. Подробно са описани изискванията за организация на движението, сигнализацията и осветяването на пешеходните пътеки.

Заповедта, с която се утвърждават указанията, е на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, § 18, ал.4 от Заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията и във връзка с Решение № 946 от 2011 г. на Министерския съвет за одобряване на Национална стратегия за подобряване безопасността за движение по пътищата в Република България за периода 2011 – 2020 г.

Целта е там, където липсват съоръжения, пътни знаци и светофарни уредби или те не са поддържани добре, да се приведат в съответствие с изискванията за безопасност.

Указанията визират пътища от републиканската пътна мрежа от І-ви до ІІІ-ти клас за улици от първостепенната улична мрежа (ІІ-ри, ІІІ-ти и ІV-ти клас) и за улици от второстепенната улична мрежа (V-ти и VІ-ти клас).

Контролът по спазването на указанията е възложен на органите на местно самоуправление, председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, директорите на СДВР и ОД МВР в страната.

http://www.tg.government.bg/docu/zapdp.pdf

 

От месец Март 2012г., с помощта на Кмета на гр. Бургас Димитър Николов, нашата фондация вече има представител в Комисията по безопасност към Община Бургас , заедно с представител на Съюза на инвалидите и това са първите двама представители от граждански сдружения в такава комисия.

 

На 26 юли нашата фондация постигна нов успех. Бяха гласувани в НС нови промени в НК, които включваха и предложения дадени от нас.

http://www.parliament.bg/bg/laws/ID/13915

Възможността за споразумение с прокуратурата при трагичен инцидент вече е отменена. Така няма да може да се сключва споразумение при трудови злополуки, смърт на пътя и дори при неумишлено причиняване на смърт.

Също така, когато шофьор причини смърт по непредпазливост, нарушавайки правилата за движение и става дума за особено тежки случаи, наказанието ще е лишаване от свобода от 3 до 10 години. Към по-тежко квалифицираните случаи се прибавят и управляване на превозно средство без нужната правоспособност, както и пътно-транспортно произшествие, причинено на пешеходна пътека.

 

Вече има и наредба за  условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях. 

 

 

 

 

НАРЕДБА № РД-02-20-10

от 5 юли 2012 г.

 

 

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=480

 

 

 

 

 

 

Контролът по спазването на указанията е възложен на органите на местно самоуправление, председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, директорите на СДВР и ОД МВР в страната.

 

 

 На 18 ноември 2012 в цялата страна започна Специализирана полицейска операция с цел безопасност на пешеходците .
Тя се провежда във връзка със Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия – 18 ноември.
Операцията носи името „Валя” – като поклон пред паметта на загиналите при пътни произшествия и благодарност за ежедневните усилия в превенцията за пътна безопасност на Фондация „Безопасни улици от Валя”.

 

 

 

Фондация “Безопасни улици от Валя” получи награди за изключителния си принос през изминалата 2012 година за безопасността на пътя.

 

На 05.12.2012 получихме награда на Вторите Годишни награди за пътна безопасност от Фондация “Годишни награди за пътна безопасност”:
http://www.nagradi.org/церемония-по-връчване-на-годишни-награди-за-пътна-безопасност-2012/12/

 

 

 

 

 

На 17.12.2012 получихме награда от СДВР- Отдел “Пътна полиция” – МВР:
http://press.mvr.bg/NEWS/news121217_06.htm

 

 

На 27.12.2012 на 19-то поредно връчване на наградите “Полицай на годината” 2012 получихме наградата за граждански принос:

http://press.mvr.bg/NEWS/news121227_02.htm

http://kanal3.bg/?v=1034

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари