До Министъра на правосъдието

До комисията по правни въпроси към НС на РБ

 

 

Предложение за промени в проекта за нов Наказателен кодекс

 

 

Предлагаме нов начин на подредба в Глава тридесет и първа ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА Раздел І

                                            ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТА

 

Ал.1.  Kогато с деяния по предходния член по непредпазливост водачът наруши закон или подзаконов нормативен акт и предизвика ПТП и/или причини имуществени вреди, телесна повреда или смърт се наказва със:

а. За(при) имуществени вреди– Лишаване от свобода за… год., отнемане на свидетелството за управление за …год. и глоба от … лв.

б. За средна телесна повреда–  Лишаване от свобода за … год., отнемане на свидетелството за управление за …год. и глоба от … лв.

в. За тежка телесна повреда–  Лишаване от свобода за … год., отнемане на свидетелството за управление за …год. и глоба от … лв.

г. За смърт–  Лишаване от свобода от… до… год., отнемане на свидетелството за управление за …год. и глоба от … лв.

 

Ал.2.  При наличие на едно от изброените по-долу обстоятелства  :

 1. Водачът е извършил умишлено нарушение на правилата за безопасност, регламентирани от закон или подзаконов нормативен акт,, различни от изброените по-долу

2. Употребил е алкохол или е отказал проба за алкохол

3. Употребил е наркотици или други упойващи вещества

4. Шофирал е без свидетелство за управление или с отнето такова

5. Отнел е предимство на пешеходец    (защото може да стане и на тротоар)

6. Превишил е скоростта със:

– в населено място над ……… км/ч  (трябва да е минимално превишаване)

– извън населено място над…….. км/ч

7. Избягал е от местопрестъплението

Наказанието се завишава на:

а. За имуществени вреди- – Лишаване от свобода за … год., отнемане на свидетелството за управление за …год. и глоба от … лв.

б. За средна телесна повреда- – Лишаване от свобода за … год., отнемане на свидетелството за управление за …год. и глоба от … лв.

в. За тежка телесна повреда– – Лишаване от свобода за … год., отнемане на свидетелството за управление за …год. и глоба от … лв.

   г. За смърт- – Лишаване от свобода от… до… год., отнемане на свидетелството за управление за …год. и глоба от … лв.

 

Ал.3. При наличие на 2 и повече от обстоятелствата от т.1 до 7 в предходния член, наказанията се увеличават на:

а. За имуществени вреди- – Лишаване от свобода за … год., отнемане на свидетелството за управление за …год. и глоба от … лв.

    б. За средна телесна повреда- – Лишаване от свобода за … год., отнемане на свидетелството за управление за …год. и глоба от … лв.

в. За тежка телесна повреда- – Лишаване от свобода за … год., отнемане на свидетелството за управление за …год. и глоба от … лв.

г. За смърт- – Лишаване от свобода от… год. до… год., отнемане на свидетелството за управление за …год. и глоба от … лв.

 

Ал.4.  При смърт или телесни повреди  на повече от едно лице наказанията са:

а. В условията на ал.1- – Лишаване от свобода от… год. до… год., отнемане на свидетелството за управление за …год. и глоба от … лв.

б. В условията на ал.2- – Лишаване от свобода от… год. до… год., отнемане на свидетелството за управление за …год. и глоба от … лв.

в. В условията на ал.3- – Лишаване от свобода от… год. до… год., отнемане на свидетелството за управление за …год. и глоба от … лв.

При рецидив съдът може с мотивирано свое решение да отнеме свидетелството завинаги.

 

Към всички наказания сме добавили и глоба, тъй като България е може би единствената държава в света, в която виновника не търпи друго наказание, освен лишаване на свобода (в повечето случаи- условно).   По груби сметки за последните 20-на години държавата е загубила над 10 млрд. заради липсата на подобни санкции, парите от които могат да отиват в специален фонд и да се използват за лечение на пострадалите от катастрофи!

 

Тази подредба на Раздел І, ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТА предлагаме, защото сме на мнение, че не е редно наказанията да се степенуват само според резултата, т.е. броят жертви!

Текстовете приличат на грозен ценоразпис на човешкия живот:

За убит….., За убит + ранен……., За двама убити……….., За двама убити + ранен……………и т.н.

А не е ли човешкия живот безценен? Ако ще му се слага цена, нека се продължи нататък: – за дете……., за баба…………?!?

Тези престъпления са неумишлени и са следствие на нарушаване на ЗДвП и именно тежеста на тези нарушения трябва да определя тежеста на наказанието! Броят на жертвите безспорно трябва да е утежняващ, но ако се приеме за определящ,  формата на вина не клони ли към умишлено престъпление? С какво водач убил човек на пешеходна пътека е по малко виновен от водач убил двама на същата пътека? С какво пиян водач, изпреварващ неправилно и убил един човек, защото в отсрещната кола е бил само шофъора е по малко виновен от същия убил двама, просто защото са били двама? Означава ли това че той се е целил в двама човека и как се покрива с формата на вина- неумишлено? Излиза, че може да причиниш смърт на един човек, без особени последствия, но на повече от един- не, нарушавайки едни и същи правила и на практика с едно и също деяние. Изводът- животът на един човек не струва и това се потвърждава от практиката на съда до момента.

Ние  контактуваме с много хора пострадали и съпричастни от такива престъпления. Обществото доста точно успява да долови кое е справедливо и кое не. Например 10 год. ефективна присъда за 60 год.човечец, излязъл да шофира за 300 лв. заплата и отказали му спирачките (неизправни, защото на шефа не му се дават пари)-18 жертви!!! Пиян руски фигурист, лице на кампания „Не карай пил!“ – 2 жертви. Ефективната присъда на първия се прие също толкова негативно, колкото и условната на втория. Човек може да получи много тежка присъда без да е нарушил съществено ЗДвП просто, защото е имал лошия късмет в отсрещната кола да има повече от един човек, а в същото време някой с алкохол и без книжка да  убие един човек и да избяга от местопрестъплението, а после да се измъкне с условна присъда, защото е имал късмет с броя жертви.

Квалифициращите състави са без промяна в новия проект за НК! Това означава, че ще продължим да се държим сякаш алкохола и броят на жертвите са единствените  възможни утежняващи обстоятелства и ЗДвП не съществува!!! Първия и често единствен въпрос при ПТП е: – Има ли алкохол? Нима това е единственото което може да се наруши на пътя?

По този начин се работи в доста други Европейски държави и не виждаме причина това да не стане и тук.

Смятаме, че е редно за два и повече квалифициращи състава да се носи по-висока наказателна отговорност, нещо което досега не се случва въпреки, че би трябвало! Това също е заложено в тези текстове на други държави от ЕС. Пример: Не е редно извършител да носи еднаква отговорност, ако е с алкохол и избяга, със тази, ако остане и изчака органите на реда, нещо което сега се случва често и наказанията са идентични!

 

Освен горепосочените промени, предлагаме в Чл. 71. (1) „Когато съдът наложи наказание лишаване от свобода до три години, той може да отложи изпълнението му за срок от три до пет години, ако при извършване на деянието лицето не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер и целите на наказанието могат да бъдат постигнат и без неговото изтърпяване.“ да отпадне думата „умишлено“, защото при престъпленията по транспорта присъдите са при доказана вина, макар и извършени без умисъл!

 

 

 

10.01.2014                                                                                                                                             С уважение:

М. Димитрова – Председател на

Фондация „Безопасни улици от Валя“

 

Leave a Reply

Коментари