През 2012г. следствие на нашите действия беше приета НАРЕДБА № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях. Тъй като виждаме, че в Общините в България, включително и в Община Бургас не се използват пълните възможности, които дава тази наредба на 24.01.2014г. от Фондациция “Безопасни улици от Валя” внесохме следното предложение:

 

 

До Димитър Николов- Кмет на гр. Бургас

До Общинския съвет на гр. Бургас

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Искаме да Ви напомним, че в НАРЕДБА № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях, съществуват и други възможности, различни от така наречените „легнали полицаи“, които могат да бъдат използвани, както в близост до учебни заведения, така и на други опасни отсечки по Бургаските улици, включително на местата, където се случиха последните пътни инциденти с наранявания и жертви!

 

Призоваваме Ви да започнете да използвате и другите предоставени от наредбата възможности и да започнете обезопасяване на  тези места по предоставеното според чл.15, т.3 и т.4 и чл.17 от тази наредба!

Обезопасяване по чл.15(3,4) е удобно за улици, по които има паркирали автомобили, а по чл.17 е удобно за всички останалите места, където пресичат пешеходци, дори и за улици с две и повече ленти по посоката на движение.

 

Уверяваме Ви, че посочените средства за обезопасяване ще засилят вниманието както на преминаващите от там шофьори, така и на пешеходците и в същото време ще направят тези места много по-безопасни за участниците в движението!

 

 

24.01.2014                                                                                                                                               С уважение:

                                                                                                         М. Димитрова – Председател на

                                                                                               Фондация „Безопасни улици от Валя“

В нашият град все още има много места, където или пешеходните пътеки не са достатъчно обезопасени или липсват такива, което поставя болшинството от жителите на града- пешеходците, в неравностойно положение спрямо шофьорите. Чрез обезопасяването, което предлагаме да започне да се използва, ние сме сигурни, че шофьорите и пешеходците ще станат още по-внимателни, което ще намали още повече пътните инциденти в града. 

Изнесени тротоари:

Изнесени тротоари

Стеснения на платното за движение:

СТЕСНЕНИЯ НА ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ

Острови по оста на пътя:

Острови по оста на пътя

Примери от чужбина:

2006-12-15_zebrastreifen_sophie-charlotten_007_400x300 ackermannstr-zebrastreifen-2 Напречен ограничител 8Neckdowns_large 73 bulbout and refuge 025 dddb77cg_1092th2ddgp_b going-lead refuge-island (1) refuge-island

 

Предложението ще бъде входирано и в други Общини.

Leave a Reply

Коментари