Monthly Archives: May 2014

Фондация „Безопасни улици от Валя” ще вземе участие в КОНФЕРЕНЦИЯ, която ще се проведе на 15 и 16 май 2015 г. от 09.00 ч. в София, в зала 316 , блок А на УАСГ на тема „ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ‐ V”. Организатор на конференцията е Катедра „Градоустройство“АФ на УАСГ и АСУБ и СУБ.

В рамките на конференцията са предвидени и докторантски семинари и кръгла маса на тема „Професията Урбанист“ .

От името на фондацията Ева Попова ще представи Доклад изготвен от Фондация „Безопасни улици от Валя” на тема „Транспортната политика и пътната инфраструктура в населените места”. Ще бъде предствавено за мнение и коментари ИСКАНЕТО на фондацията за създаването на длъжност “ГЛАВЕН УРБАНИСТ” във всяка община.

 

знак-внимание214-290x290

“Ситроен” се заби като торпедо в клон на банка”,

Млада жена беше прегазена на спирка от градския транспорт“,

„Отнесоха възрастен мъж на пешеходна пътека“,

„Майки протестират за свободни тротоари“,

„Адски задръствания в града по празниците“, 

„Баровец паркира по средата на детска площадка“,

„Инвалиди принудени да обикалят 2км, за да пресекат безопасно“,

„Граждани протестират срещу нов строеж“,

„Нашествие на автомобили по зелените площи“,

„Велоалеи създават конфликт между велосипедисти и пешеходци“…

Това са само част от заглавията, които излизат всекидневно по медиите…

 

Знаем, че във времето за избори остават все по-малко възможности за други важни за живота в нашата страна неща, но се налага да Ви насочим вниманието към проблем, който заради неглижирането му се задълбочава все повече и повече, а от това страдаме всички ние, нашите семейства, роднини, деца…

Няма нещо по-важно в този живот от самият живот и е странно когато никой в тази страна не прави нищо за да го опазим!

Не винаги всичко опира само до пари и не е нужно да се оправдаваме с това! Понякога е достатъчно желание и нужната организация, за да стане живота в населените места по-добър! Все по-често получаваме сигнали, че на желания от страна на граждани за обезопасяване на участъци в градовете и селата, кметовете на общини и отговорните органи дават погрешна информация или не се съобразяват с желанието на хората, с което се създават предпоставки за инциденти, а често се стига и до такива и то с фатален край.

Следствие на наше проучване достигнахме до изводите, че общините не разполагат с нужните специалисти, които да гарантират безопасността по улиците. На такива постове се назначават хора, които с действията си вместо да правят улиците в съответното място по-безопасни, правят точно обратното. В същото време се прилагат морално остарели и не безопасни практики, а не се взима под внимание съвременния Европейски и Световен опит от държавите с най-малко инциденти. Повечето Общини нито имат изготвени програми за намаляване на пътните произшествия, нито са чували, че трябва да имат такива програми, към които да се придържат.  Резултатът е постоянно увеличаване на инцидентите в много населени места!

192146920

Това наше искане, подкрепено от много други организации, ще бъде входирано във всяка една Община в България:

 

 

 

 

До Министъра на транспорта

До Министъра на регионалното развитие

До Министъра на инвестиционното проектиране

До Националното сдружение на общините в Република България

До Областните управители в България

До Кметовете и кметските наместници

До Председателите на Общинските съвети

До директорите на ОДМВР

До всички медии 

 

Защо продължаваме да сме на първите места в Европа по пътни инциденти! Не само участниците в движението, полиция и законодатели допринасят за тази мрачна статистика, а и всички други създаващи условията за нарушаване на правилата, както и за увеличаването на автомобилното движение в българските градове и неправилната транспортна политика в България въобще.

Във връзка с увеличаващите се пътни инциденти с фатален край в населените места, са наложителни спешни мерки от всеки един Кмет, Областен управител, Кметски наместник, Председател на Общински съвет, Директор на ОДМВР и т.н.!

Затова настояваме:

  1. Всяка Община да изготви Програма с конкретни цели и задачи за изпълнение на препоръките дадени в Националната стратегия за подобряване безопасността на движение по пътищата на Република България за периода 2011-2020г
  2. Да се гласува от Общинския съвет във всяка Община и да се назначи „Главен урбанист“, чийто пост да бъде над този на Главният архитект(или да го заменя) или да се създадат условия във всяка община с населени места над 10 хил. жители да се изгради и подсигури в дългосрочен план експертен и технически капацитет за устройствено планиране, а във всяка община с населено място над 50 хил. жители да се изгради и подсигури и допълнителен капацитет за общо стратегическо пространствено планиране, занимаващо се и с интеграцията между устройството на територията и мобилността. С оглед на това е от голямо значение създаването на специализирани интердисциплинарни звена оглавявани от специалисти по „урбанизъм“ и под чието ръководство да бъдат организирани  стратегически и оперативни действия по:

 

–       Изготвяне на проучвания на рисковите зони, местата с концентрация на пътно-транспортни произшествия и елементите представляващи физически бариери, които затрудняват пешеходците и велосипедистите или ги принуждават да извършват нарушения на правилата за движение по пътищата в и покрай населените места!

–       Изготвяне на служебни планове и на задания свързани с мерки за създаване на безопасна и достъпна градска и крайградска среда!

–       Преобразуване на жилищните територии и централните градски части в Зони 30, чрез разнообразни мерки за транспортно успокояване и подобрена достъпност за немоторизирани форми на придвижване!

–       Преразглеждане и оценяване на планове и проекти, свързани с транспортно-комуникационната инфраструктура и жизнената среда за предотвратяване на порочни практики водещи до транспортно претоварване на урбанизираните територии чрез разрешаване на конфликтни ползвания и неудачни устройствени режими за презастрояване без осигурени достатъчен капацитет на инфраструктурата и пълноценна организация на жизнената градска и крайградска среда!

–       Прекратяване на порочната практика за презастрояване на жилищните райони!

–       Поставяне на обезопасени пешеходни пътеки по всички основни пешеходни маршрути в населените места след предварително изследване и обществен дебат!

–       Създаване/Обособяване  на Бус ленти и Велоалеи особено по основните пътни артерии и техни алтернативни трасета в населените места и създаване на условия за безпроблемно движение на градския транспорт, както и удобни връзки между различните видове градски транспорт!

–       Преразглеждане на всички подготвени проекти, свързани с пътната инфраструктура и жизнената среда!

 

Искаме да напомним, че урбанистите, а не архитектите, строителните и пътните инженери са специалистите по организиране на градското пространство. Именно те – обучените, специализирали урбанисти в България могат да се справят с хаоса, който съществува в градовете! Те са хората, които знаят най-добре как да се подреди едно населено място така, че да е добро за живеене на всички жители и гости!

Крайно наложително е въвеждането на зони с ограничение 30 км/ч. максимална скорост и жилищни зони (20 км/ч.), които са указани и в Закона за движение по пътищата, използват се масово в държавите с най-малко инциденти и се изучават по време на шофьорските курсове!

Проектите свързани с алтернативите на автомобила трябва да се допълват взаимно, а не да си пречат! Именно в това се състои търсената в ЕС интеграция между видовете транспорт и постигането на интермодалност.

3. Да започне обезопасяване на всички пешеходни пътеки, както и районите на детски и учебни заведения по НАРЕДБА № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г., като се използват всичките възможности в нея, т.е. не само т.н. „легнали полицаи“ и повдигнати пешеходни пътеки, а и стеснявания на пътното платно, разширяване на тротоари, островчета и т.н.!

 

В НАРЕДБА № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях, съществуват и други възможности, различни от така наречените „легнали полицаи“ и повдигнати пешеходни пътеки, които могат да бъдат използвани, както в близост до учебни заведения, така и на други опасни отсечки по улиците! Обезопасяване по чл.15(3,4) е удобно за улици, по които има паркирали автомобили, а по чл.17 е удобно за всички останали места, където пресичат пешеходци, дори и за улици с две и повече ленти по посоката на движение.

Призоваваме Ви да започнете да използвате и другите предоставени от наредбата възможности и да започне обезопасяване на  тези места по предоставеното според чл.15, т.3 и т.4 и чл.17 от тази наредба! Уверяваме Ви, че посочените средства за обезопасяване ще засилят вниманието както на преминаващите от там шофьори, така и на пешеходците и в същото време ще направят тези места много по-безопасни за участниците в движението!

4. Да се засили контрола от страна на всички органи по отношение на неспазването на правилата за движение от всички участници и най-вече на шофьорите! (Да се обърне специално внимание на шофирането с превишена скорост в населените места, нарушенията по престоя и паркирането и да  се наблегне на санкционирането по чл.186 ал.3 от Закона за движение по пътищата! )

 

Настояваме за по-голям контрол от съответните органи и оптимизиране на комуникацията и действията между Община и МВР за по-добри резултати! Всеобщо е мнението на Обществото, че са прекалено малко служителите, контролиращи спазването на правилата в населените места и че ако има контрол, той се прави избирателно и е очевидно неефективен.

5. Всяка Община да поиска от Правителството да се отпуснат средства от фонда, в който се събират глобите от камерите за контрол на движението! В този фонд има вече над 30 млн. лв. за закупуване на камери.

Крайно време е тези средства да започнат да се използват по предназначение и да започне масово поставяне на камери особено на местата с концентрация на ПТП!

6. След обществено обсъждане с местните фирми, да се приемат от Общинските съвети наредби за условията и времето за зареждане на търговски обекти в населените места! Това би могло значително да облекчи трафика и да намали до мининум опасните ситуации от неправилно паркиране и престой на МПС.

 

В много Общини или няма такава наредба или не се контролира спазването й, ако съществува такава. Всички виждат последствията, особено, когато неправилното паркиране и престой за зареждане на търговски обекти се случва в пиковите часове на деня.

 

Напомняме Ви, че всекидневно по улиците на България загиват средно по двама човека, а минимум 20 са ранени, като някои от тях остават инвалиди за цял живот. Много от тези случаи стават в населените места. Годишно обществото ни губи приблизително 8 млрд. лв. заради т.нар. „външни разходи” (пътни инциденти, задръствания, замърсяване, шум и разрушена пътна инфраструктура)! Голяма част от тези пари се дават от Общините и една добра организация ще доведе както до по-малко разходи за всяко едно населено място, така и до подобряване на качеството на  живот в него!

 

Надяваме се, че ще проявите висок професионализъм относно решаването на посочените проблеми и отговорност към жителите и гостите на Вашата Община!

 

12.05.2014                                                                                                                 С уважение: …………….

                                                                                                                                                       Михаил.Попов

Фондация „Безопасни улици от Валя“

Клуб „Безопасни улици“

“Асоциация на учени, артисти и спортисти”

“Алтернативна енергия“

Сдружение “Младежки Европейски Инициативи”

СНЦ „Дружество на инвалидите“

Сдружение „Велоеволюция“

СНЦ „Движение за социални права“

Сдружение “SOS-ПТП“

СНЦ „Здравец за пациентите с хронична бъбречна недостатъчност

 и хемодиализираните в област Бургас“

Сдружение „Усмивка“

СНЦ ИНСИЕМЕ-АСРБ

Гражданска инициатива За обществен и релсов транспорт

Сдружение “Граждански контрол”

„Отворена младеж“

Гражданско сдружение “Карай умно, искам живот”

Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения, гр. Варна

Фондация “Моят Град”

Атлантически клуб в България

Асоциация за детско развитие „член 24“

Асоциация за семейна подкрепа и социална работа

Гражданска инициатива „Алтернативи на автомобилния транспорт“

Сдружение “Вело-Русе”

Клуб на любителите „Колоездачи“

Сдружение ОПОРА

Движение „Евромайки“

Сдружение “Чудно”

Младежката организация към Съюза на глухите в България

ГРУПА ГРАД

Сдружение „Дете и пространство“

Национален форум „Обединение“

Българска асоциация на пенсионерите- Обединени

Съюз на урбанистите в България

61003749

plakat НОВ-page-001

Вело-лого

На 07 май,сряда, от 11ч. в зала “Петя Дубарова” в Морско казино – Бургас
Сдружение „SOS-ПТП“ и Фондация „Безопасни улици от Валя“ ще проведат
пресконференция, на която ще представят своята нова инициатива –
“Клуб на любителите „Колоездачи“.
Велоклуб за всеки, който иска да се забавлява, докато спортува и да
спортува, забавлявайки се, както и за тези, които са избрали велосипеда като полезно и икономично средство за транспорт.
Целите на клуба са:
• Популяризиране на велосипедния начин за придвижване, като икономичен,
екологичен и здравословен избор;
• Привличане на нови членове и увеличаване „масата“ на велосипедистите в
града;
• Възможност за освобождаване от стреса и вентилиране на емоциите от
натоварения работен ден/работна седмица за всеки от нас;
• Забавление и отмора за членовете на клуба;
• Постигане на безопасни условия за придвижване с велосипед;
• Създаване на положително отношение у гражданите към велосипедния
транспорт.

Мероприятия:
• Организиране и провеждане на състезания и конкурси за членовете на
клуба;
• Организиране на велопоходи и излети;
• Провеждане на велошествия;
• Иницииране на кампании за събиране на средства за популяризиране на
колоезденето за деца и възрастни;
• Открити уроци по БДП за велосипедисти.

Първите дейности на клуба са:
• Партньор на Велоеволюция за гр. Бургас в Националната кампания „До
работа с колело“ от 01 до 31 май 2014г;
• Организиране на мащабно Велошествие на 31 май в град Бургас.
„До работа с колело“ е кампания за насърчаване на все повече хора да
използват велосипеда като средство за транспорт до своето работно място.
Кампанията ще протече от 01 – 31 май 2014 г. В нея няма ограничения за
участниците. Могат да участват както активни, така и начинаещи
велосипедисти. Има възможност за индивидуално или отборно участие.
Отборите могат да бъдат както фирмени, така и такива на институции,
университети, неправителствени организации или група от приятели.
Участието става с регистрация на сайта на кампанията
/http://velobg.org/biketowork/ чрез електронна поща или facebook и всеки
може да направи свой или отборен/фирмен профил.
Подробности за „Клуба на любителите „Колоездачи“ и за Велошествието ще
се дадат на пресконференцията на 7-май.

За повече информация относно предстоящите събития:

Мариела Кирова, Сдружение „SOS-ПТП“, 0899 86 24 09
Михаил Попов, Фондация „Безопасни улици от Валя“, 0899 80 20 45
https://www.facebook.com/koloezdachi, https://www.facebook.com/SOSPTP1 logo_bike-to-work

 

Коментари