Фондация „Безопасни улици от Валя” ще вземе участие в КОНФЕРЕНЦИЯ, която ще се проведе на 15 и 16 май 2015 г. от 09.00 ч. в София, в зала 316 , блок А на УАСГ на тема „ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ‐ V”. Организатор на конференцията е Катедра „Градоустройство“АФ на УАСГ и АСУБ и СУБ.

В рамките на конференцията са предвидени и докторантски семинари и кръгла маса на тема „Професията Урбанист“ .

От името на фондацията Ева Попова ще представи Доклад изготвен от Фондация „Безопасни улици от Валя” на тема „Транспортната политика и пътната инфраструктура в населените места”. Ще бъде предствавено за мнение и коментари ИСКАНЕТО на фондацията за създаването на длъжност “ГЛАВЕН УРБАНИСТ” във всяка община.

Leave a Reply

Коментари