Изх. № 012/01.06.2014                  

 

 

До инж. Костадин Марков

Зам. Кмет по устройство на територията

 и строителството в Община Бургас

 

Копие до арх. Владимир Милков

Председател на „Съюз на архитектите”-гр. Бургас

 

           

 

            Уважаеми инж. Марков,

            Уважаеми арх. Милков,

 

 

            Във връзка с обявената обществена поръчка с предмет: Инженеринг (проектиране и строителство) на четири броя надлези, включително кръгово кръстовище „Трапезица“ за преобразуване на кръстовище „Трапезица“ на кръгово, настояваме да получим отговори на следните въпроси:

 

 1. При изготвен проект за пътен възел „Запад”, който вече се изпълнява, и който цели недопускане на преминаването на транзитния трафик през града, кое налага преобразуването на кръстовище „Трапезица“ на кръгово?
 2. Считате ли, че е нормално да се правят генерални изводи по отношение на транспортния поток на кръстовище „Трапезица“, след като изследването за това е правено само в един единствен ден? (съгласно приложената документация за участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчка)
 3. Изводите от това изследване, направено през 2012 г, включват ли и взимат ли под внимание бъдещия обходен маршрут, включващ изграждащия се пътен възел „Запад”, който дори ще е по-удобен за хора движещи се по основната градска ос „Изток-Запад” (Славейков, Зорница, Изгрев, Сарафово <-> Меден рудник, Крайморие)?
 4. Като основание за нуждата преобразуване на кръстовище „Трапезица“ на кръгово, се посочва транзитния поток. Защо тогава се работи и по другия проект за обходния маршрут, включващ изграждането на пътен възел „Запад”? Като основание за едно и също нещо се правят два мащабни проекта, в които се наливат пари. Евентуалното кръгово кръстовище „Трапезица” ще създава допълнителни условия за вкарване на транзитния поток В ГРАДА, а същевременно искаме да създадем условия за намаляване на използването на автомобила („Интегриран градски транспорт”, Вело-алеи, „Синята зона”).
 5. В изнесената документация се твърди, че са взети под внимание предварителни проучвания. Кои са тези проучвания и къде могат да се видят? Според същите тези проучвания „се е наложило мнение“. Едно мнение не би ли трябвало да се аргументира, а не да се налага? Чие е това мнение? Кои са анализаторите на тези проучвания? Какви са специалистите, дали това мнение? Какви са подробните анализи?
 6. Защо е решено да се направи кръгово кръстовище и с какво кръговото кръстовище е по-безопасно за пешеходците от тунелното преминаване на транзитния поток, какъвто всъщност е предвиден съгласно действащия План за улична регулация?
 7. Защо в изложените документи(02) се приема една ДОПУСКАЩА оценка за ДОКАЗВАЩА? “…оценката от Приложение 1 е доказваща” – но тя не е доказваща, а допускаща – експертите са го написали ясно: “БИ МОГЛО да е достатъчно”.  И да отбележим отново, оценката е на базата на еднодневно броене през 2012 г., без да е предвиден ефекта от пътен възел „Запад”, който отново да отбележим – ВЕЧЕ СЕ СТРОИ.
 8. Идейните проекти подлежат на Обществено обсъждане и после ЕСУТ. Сигурни ли сте, че обществото приема проекта?
 9. Изследван ли е потока на пешеходци, преминаващи от там и съобразени ли са основните пешеходни маршрути с този проект? Това поредният проект в нашата община ли ще е в полза единствено на автомобилите?
 10. Идеята за този проект противоречи на съвременните европейски и световни практики. В добрите градове за живеене съвременните проекти, свързани с пътната инфраструктура, са подвластни на жизнената среда. Как изработката на този проект ще подобри жизнената среда в града и най-вече на живеещите в този район?
 11. Направено ли е проучване по какъв начин ще се постигне „успокояване на движението“ на автомобилите, движещи се към това кръстовище? Ако това не се направи, там пак ще има задръствания…

Разбираме, че този проект се прави във връзка с проекта за „Интегриран градски транспорт” в града и подкрепяме общата му идея за развитието на градската среда, но считаме че някои от практиките за реализиране на поставените цели ще бъдат неефективни, а дори биха имали и обратния ефект. Целта на проектите, свързани с алтернативите на автомобила, в Европейските градове е бързина и удобство за използващите алтернативните начини за придвижване и с цел намаляване на използването на личния автомобил, а от там и на всички негативи, следствие на автомобилното движение. Ние твърдим, че бързото преминаване на градския транспорт през това кръстовище може да се осигури дори само с реорганизация на движението през него, а не чрез толкова голям, скъп и негативен за жизнената среда проект!

Ние членовете на Клуб „Безопасни улици“ подкрепяме и винаги ще подкрепяме всеки проект, чрез който се прилагат добрите, съвременни и полезни за жизнената среда и безопасността в градовете европейски и световни практики и в наше лице ще намерите винаги една подкрепа и съдействие, когато искате тези практики да се приложат и тук!

 

С уважение:

Членовете на Клуб „Безопасни улици“

Към Фондация „Безопасни улици от Валя“

Leave a Reply

Коментари