Изх.No 013/13.06.2014  

 

                                                                                                                      

ДО МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РБ

ДО МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

ДО МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

ДО МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

ДО МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

ДО МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ДО МИНИСТЪРА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ДО МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

ДО МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ДО МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДО МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА

ДО МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

 

ДО ВСИЧКИ РАБОТОДАТЕЛИ И СОБСТВЕНИЦИ НА ФИРМИ

 

ДО ВСИЧКИ МЕДИИ

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

Във връзка със зачестилите и непреставащи инциденти предизвикани от пияни шофьори и такива без свидетелство за управление на МПС, настояваме да предприемете следните мерки:

  1. Да се добави като анекс в трудовите договори на настоящите и бъдещите Ви служители забрана за шофиране след употреба на алкохол или упойващи вещества, както и без свидетелство за управление на МПС или липсващо такова както през работно време така и през почивните дни!
  2. Да се сведе заповед до всички настоящи служители, с която да става ясно, че всеки заловен от органите на реда, че шофира след употреба на алкохол или упойващи вещества или без свидетелство за управление или с отнето такова, ще бъде безкомпромисно уволнен и това ще бъде вписано в служебната му характеристика!

Подобна заповед има спусната в Министерството на вътрешните работи (2006г.) и в Министерството на отбраната (2009г.) и е доказала своята ефективност.

Вярваме, че всички Вие няма да останете безучастни и ще допринесете с действията си за подобряване на безопасността по улиците в България и ще направите така, че Вашите служители да проявяват повече отговорност както към себе си и околните, така и за реномето на министерството или фирмата, в която работят!

Настояваме да покажете висок професионализъм и отговорност и да предприемете необходимите мерки!

 

13.06.2014                                                                                                                 С уважение: …………….

Мария Димитрова

Фондация „Безопасни улици от Валя“

Leave a Reply

Коментари