Monthly Archives: March 2014

Становище

на Фондация “Безопасни улици от Валя” 

относно проекта за нов Наказателен кодекс, раздел “Престъпления по транспорта”

В текстовете касаещи непредпазливите престъпления по транспорта/чл.449-459/ се забелязва тенденция към намаляване на наказателната отговорност, особено в съставите с неимуществени щети. Точно обратно е в текстовете касаещи причинени имуществени вреди/чл.449/, от 3 до 5 г. в различните хипотези, при до 1г. в действащия сега НК.

Наказания за имуществени щети съизмерими с тези за причинена смърт или тежки телесни повреди предполагат абсурдния извод, че НК е призван да пази имуществото с приоритет пред здравето и живота на гражданите, въпреки декларираното в чл.1 от НК .( Чл. 1. (1) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 1991 г.) Наказателният кодекс има за задача да защитава от престъпни посегателства личността и правата на гражданите и цялостния установен в страната правов ред.)

В чл. 451 ал.1 за причинена смърт/до 6г/ отпада долната граница/от2 до 6г/която е в сега действащия НК. Възможността за налагане на пробация при престъпления с такъв тежък резултат се приемаше крайно негативно и определено създаваше чувство за ненаказуемост. Тази и други промени бяха приети от 41-то НС след широко обществено обсъждане с много НПО и с положителното становище на ВКС и ВКП. Със същите промени бяха добавени нови квалифициращи състави – ”без свидетелство за правоуправление”, ”на пешеходна пътека”, които отсъстват в предложения проект.

При квалифицирана тежка или средна телесна повреда бе въведена долна граница от 1г., която също отсъстваща в проекта.

Въвеждането на „на пешеходна пътека” като квалифициращ състав беше особено обсъждана промяна, продиктувана от многото подобни случаи. За съжаление в тези случаи резултата е много тежък, пострадалите често са деца и обществото е особено чувствително към подобни посегателства. Успоредно с промените в НК бяха въведени промени и в ЗДвП за завишаване на санкциите при отнемане на предимство на пешеходец. Всички тези мерки подкрепени от акции на КАТ, медийно отразяване, бележи положителна тенденция, но за съжаление все още сме много далеч от държави, които са за пример в културата на движение. Затова смятаме че отпадането на този квалифициращ състав е неприемливо и не би се приело добре.

Нашето мнение е, че тези промени бяха в положителна насока и е редно да залегнат в съответните текстове и в новия НК. Те са мотивирани от вносителите в 41-то НС, широко обществено обсъждани и приети в действащия НК. Такива квалифициращи състави присъстват в законодателството на много европейски държави,които са пример за ниска транспортна престъпност. В същите законодателства присъства и квалифициращ състав ”ако е превишена разрешената скорост с над…….”. Подобна промяна беше обсъждана в правна комисия и беше приета положително, но незнайно защо не е залегнала в проекта, въпреки че на всички е известно, че именно високата скорост е основна причина за повечето от тези престъпления и там щетите са особено тежки. В различните законодателства са приети различни стойности напр. 30км/ч в населени места и 50км/ч извън тях/Франция/.Ние сме на мнение че подобни текстове биха могли да присъстват в новия НК.

Необяснимо за нас, явно в опит да се конкретизира тежестта на деянието се акцентира на резултата, като се изрежда „за причинена смърт……, за смърт+телесна повреда…., за смърт +2 телесни повреди…, за смърт на повече от един+телесна повреда… и т.н.”.  Излиза, че наказателната отговорност е резултат на чист късмет и зависи от това, колко човека са пътували в отсрещния автомобил, а не от причината, т.е. двойно превишената скорост на водача причинил ПТП. Резултата безспорно е от значение, но не е ли по-важно тежестта на нарушение според ЗДвП, които запълват състава на тези текстове. Затова смятаме за редно именно тези нарушения на ЗДвП, заради които сме на незавидно място по брой загинали и инвалидизирани да бъдат включени като квалиф.състави.

В чл.458 се предвиждат наказания за шофиране след употреба на алкохол едва след като водача вече е наказван за същото. Смятаме за неприемлива такава промяна и тук сме улеснени в мотивацията си от становището изразено от ВКС по този текст. Налице е и тълк. решение  2/2007г. на ВКС разглеждащо именно недопустимостта на прилагането на чл.78а при тези случаи.

В проекта не виждаме и чл.343в от действащия НК. Шофирането без правоспособност е сериозен проблем и често е причина за тежки ПТП. Не случайно във всички европейски законодателства е квалифицирано деяние. Съвсем правилно вносителите на проекта, мотивирайки чл.449/предвиждащ наказание и за преотстъпващия управление на неправоспособен/ отчитат обществената потребност и многобройността на подобни случаи, но противоречиво тези случаи излизат от квалиф.състав и чл.343в отпада.

В чл.71, в общата част, регламентиращ  налагането на условно осъждане, едно от изискванията е „да не наказвано с лишаване от свобода за УМИШЛЕНО престъпление”. Разликата с чл.66 от действащия НК е „умишлено”. Означава ли това, че при коментираните случаи ще бъде възможно условно осъждане при повторно подобно престъпление? Крайно неприемливо е да се отваря такава възможност предвид обичайно тежките последици увреждащи човешкото здраве и живот и особената чувствителност на обществото към подобни случаи.

Не на последно място ще отбележим, че във всички държави съществуват финансови санкции към извършителя, увредил здравето или виновно отнел живот. Смятаме че е резонно да се замислим дали подобни санкции да не бъдат предвидени в НК по тези текстове. В крайна сметка държавата е изгубила през изминалите години средно 800-1000 свои граждани годишно, предимно млади хора, често и деца и 3-4 кратно повече инвалидизирани и нетрудоспособни.

Последно ще отбележим някои неразбираеми за нас несъответствия:

В чл.450 в хипотеза на „особено тежък случай” наказанието е от 2 до 8 г. Същия състав, но вече квалифициран в чл.453 е със абсолютно същото наказание от 2 до 8 г ?!?

В чл.450 ал.2 /повече от една телесна повреда/, наказанието също е съизмеримо с същия състав, но квалифициран?!?

Надяваме се и вярваме, че тези, а и други незабелязани от нас несъответствия ще бъдат отстранени, както и че ще бъдат организирани работни групи с участието на граждански организации по различните глави на НК и становището ни по тези текстове ще бъде взето под внимание!

Ангел Борисов

Фондация  „Безопасни улици от Валя” стана част от инициативата „Гражданска академия”.

Това е нова проява и има за цел да обедини различни неправителствени организации, които да работят заедно за постигането на различни каузи.

В Гражданската академия ще се събират мнения и ще се правят предложения за Закона за движение по пътищата, ще се критикуват действията на публични личности, както и ще се искат оставките на различни политици. Като членове засега участие са заявили около 10 организации, сред които са „Безопасни улици от Валя”, „Велоеволюция”, „Мото България”,  фондация „Българщина”, Сдружение „Съюз Такси”, „Инсиеме – АСРБ”, Сдружение “SOS-ПТП” и др. Ще се работи в социалната, стопанската, духовната сфера и сигурността.

За една от първите дейности на академията се счита провеждането на „Червена пътека за Антоанета”, където Фондация „Безопасни улици от Валя” получиха подкрепата на свои колеги от София, където се проведе паралелно подобна инициатива.

 

Свещи и цветя в памет на жертвите на недобросъвестни шофьори в София и Бургас на 22 февруари.

Преди месец и половина – на 10 януари, почина 18-годишната Антоанета Димитрова, която беше блъсната на пешеходна пътека в Бургас.

В памет на Антоанета Димитрова и на всички загинали по улиците в 11 часа бяха запалени свещи пред храм-паметника “Св. Александър Невски” в София. Шествието стигна до пешеходната пътека пред Софийския университет “Св. Климент Охридски”, където бяха положени цветя.

В Бургас “Червена пътека за Антоанета”  започна в 10:30 ч. на пешеходната пътека, на която е блъсната Антоанета – на бул. “Д. Димов”.

 

 

IMG_0038 IMG_0037 IMG_0036 IMG_0035 i302278_w648 dsc08802 dsc08785 dsc08781 dsc08778 dsc08766 dsc08763 dsc08758 dsc08753 dsc08751 dsc08748 DSC06690 1393077026_3 20140222_d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0_9460 20140222_d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0_9459 20140222_d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0_9458 20140222_d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0_9456 1582eecda852fb3bf8ea3dd05a3d8306 430x287

 

Интервю с Михаил Попов

DSC_0038 DSC_0037 DSC_0035 DSC_0034 DSC_0033 DSC_0032 DSC_0029 DSC_0028 DSC_0024 DSC_0022 DSC_0021 DSC_0020 DSC_0019 DSC_0018 DSC_0012 DSC_0009 DSC_0008 DSC_0007 DSC_0003 DSC_0002 DSC_0059 DSC_0058 DSC_0057 DSC_0056 DSC_0053 DSC_0051 DSC_0050 DSC_0046 DSC_0043 DSC_0042 DSC_0041 DSC_0040

Коментари