timnevПравя аналогия с редовните наводнения, които могат да бъдат избегнати с профилактични мерки! Сега политиците ще започнат показни акции, да се снимат с ботуши,ръкавици и помощи? Специалистът би насочил водите извън населените места, още при проектирането! Не би дал разрешение за строеж на пътя на водата!Ще организира извозването на отпадъците , за да не пълнят деретата с тях!Вместо това, правителството действа като при пожар , естествено неуспешно и с жертви? Чиновници и политици, къде бяхте, когато трябваше да предприемете мерки за профилактика , за да няма жертви? Същото е с безопасното движение? Не си вземат поука  и предлагат поредното увеличение на наказанията , които и сега не се прилагат , вместо профилактика за да не се стига до убийства и съд? Вместо работещите практики от чужбина:обучение и управление с придружител на собствено МПС,консултации при психолог на системните нарушители,размера на наказанието да зависи от дохода на нарушителя,нови, изготвени от специалисти критерии за оценка годността на изпитваните за водачи на МПС, измисляте нови причини за събиране на пари от глоби и увеличение на наказанията , които и сега не се прилагат ?

Сега също , при съществуващата нормативна уредба ,сървър на частна фирма със софтуер за листовките,възможности за изпитване в кабинети на частни фирми е възможно изпитите по теория да  бъдат изведени от ИААА-София.Подобно на останалите страни от ЕС , частните кабинети могат да оборудват и организират изпитите по теория провеждани в техните кабинети, без присъствие на служители в залата с изпитваните, дистанционно контролирани от държавен служител. Задължително е наличието на повече от един сървър и софтуер за съставяне на изпитните тестове за да има конкуренция и резервен вариант при проблеми.Който желае да събира такси за изпитите, за ползване на сървър и софтуер , трябва да си плати , а не да му плащат , както е сега.Да бъдат поканени немските фирми които изпитват там, имат представителство и тук , да се включат в изпитите по практика,да предложат свой съществуващ  сървър и софтуер прилаган в Германия.

Съдържанието на изпитните тестове по теория трябва да е тест за оценка годността на изпитваните да получат свидетелство за управление на МПС от съответната категория, а не за оценка на знанията, възпроизвеждане на текстове от ЗДвП.Трябва да са на разговорен език,съобразен с изискването за основно образование за да не стимулират корупцията. Незабавно да се въведе и втора част за оценка уменията на изпитваните да се съобразяват с поведението на околните , да прогнозират, реагират и избягват ситуации водещи до ПТП, липсата на които са  най-често срещаната причина за ПТП поради слаба квалификация?

Comments are closed.

Коментари