Monthly Archives: December 2015

От Фондация “Безопасни улици от Валя” изпратихме поздравително писмо с подарък до Общинските съветници и членовете на Общинската комисия по безопасност

 

Уважаеми госпожи и господа,

 Ние, симпатизантите на Фондация „Безопасни улици от Валя“ и членовете на Клуб „Безопасни улици“, като граждани на Бургас, и следователно – пряко заинтересувани от Вашата дейност и от резултатната Ви работа, Ви поздравяваме с настъпващите коледни празници и Ви пожелаваме ползотворна и успешна Нова година!

Предвид нееднократно изразената наша доброжелателност и безкористния ни интерес  към въпросите и проблемите на безопасността и достъпността на градската среда, надяваме се, че ще приемете като полезен и навременен подарък приложеният в прикачен файл  „Наръчник за устойчива мобилност за Общините“. Надяваме се, също така, след като прочетете наръчника и придобиете полезно знание или поне положителни впечатления по отношение на изложената в него информация, да ги приложите, когато пред Вас отново се поставят злободневни или стратегически проблеми и задачи, касаещи пътната безопасност и достъпната градска среда. За съжаление, известно е, че в състава на Общинския съвет  и в настоящия четиригодишен мандат, няма специалисти по модерна и безопасна пътна инфраструктура в населените места, а болшинството от общинските съветници не са добре запознати със съвременните европейски практики в тази област.  Служителите на ресорната общинска администрация, за съжаление също не са много добре подготвени, а вероятно не са и запознати със Световните и най-вече с Европейските политики за действителното осъвременяване и подобряване на критичната, уви, градска среда .

В Европа се работи за “изпаряване на уличното движение”, Визия „НУЛА“, успокояване на трафика, премахване на пасарелки, подлези и градски магистрали и ограничение на автомобилния достъп на територията на градовете, намаляване на ШУМОВОТО И ВИЗУАЛНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ…

Това ли правим ние или продължаваме да мислим първо и съвсем едностранчиво за автомобилистите и за осигуряването на „комфортна” среда за тяхното скоростно, опасно придвижване? Само за миналата година на територията на нашия град имаме 114 случая на коли, които са катастрофирали извън пътното платно. Чиста случайност е, че няма повече пострадали пешеходци вследствие на тези катастрофи, при положение, че е налице чувствително увеличаване на ПТП-тата, ранените и загиналите в чертите на населеното място. Дори с „просто око”, от гледна точка на „редови” гражданин и пешеходец, всеки може да забележи многократно увеличаване на конфликтните ситуации и места в уличната мрежа на града; доведеното почти до невъзможност придвижване на хора в рамките на традиционно оживени райони; безсърдечното и нечовеколюбиво пренебрегване на ограничените възможности на възрастни, болни и малолетни и невръстни наши съграждани, за сметка на съмнителното удобство на лавинообразно умножаващите се участници в уличния трафик, от което „удобство” се възполват (а често – и злоупотребяват!) както добре подготвени и добросъвестни водачи, така и преобладаващото множество от зле обучени, неопитни, емоционално нестабилни (даже агресивни) , откровено негодни и опасни за себе си  водачи на автомобили и други пътни превозни средства. Очевидна е и тенденцията към предприемане и осъществяване на радикални, но стъписващо неадекватни, дългосрочни инфраструктурни „проекти”, чиято висока цена и шумното им прокламиране не могат да прикрият незадоволителните, да не кажем катастрофални резултати по отношение на описаната по-горе материя.

Вярваме, че сте съпричастни към силното ни желание за промяна, за ефективно преодоляване на неблагоприятната ситуация, за създаване на удобна, безопасна и достъпна за човека среда. Надяваме се, че всички Ваши предстоящи решения, насочени към тази цел,  ще бъдат много по-мъдри и действително полезни за жителите на нашия град. Надяваме се, че в близко бъдеще всички ние ще успеем да изградим една съвременна, безопасна и модерна градска инфраструктура, за което са нужни не толкова средства, колкото неотклонно желание, правилни, експертно обосновани и целесъобразни действия, както и добра организация.

В случай, че при обсъждане и подготвяне на решения или становища по описаните въпроси, в процеса на работата прецените, че нашите познания и непредубеденото ни, но старателно аргументирано мнение биха могли да Ви бъдат полезни, доколкото ние представляваме и изразяваме гледната точка на широката бургаска общественост, то ние сме на Ваше разположение.

Желаем Ви успех!

Коментари