Monthly Archives: October 2015

Тук може да прочетете получените отговори във връзка със зададените от нас въпроси в Отворено писмо до всички кандидати за кметове и общински съветници в град Бургас в реда, в който ги получихме и без редакция от наша страна:

 

 

Отговор от Андреан Георгиев- кандидат за кмет на Бургас от Движение Демократично действие – Д3: 

Като родител и гражданин на Бургас, имам пряко отношение към проблема с безопасността на движението.

Като политик поставям грижа за  живота и здравето на хората сред основните си приоритети.

Г-жо Димитрова, съчувствам Ви за огромната загуба и съм респектиран от енергията и последователността,

с която се борите за каузата в Бургас и България да има по-голяма сигурност на пътя.

Каузата за безопасни улици е споделена от Движение Демократично действие.

Затова отговарям на въпросите ви и се надявам да имам възможност да реализирам заявените намерения.

Убеден съм, че с тези отговори ще станат ясни част от основните ангажименти, които мога да поема към гражданите на Бургас.

 1. Как ще решите проблема с хилядите неспазващи правилата за престой и паркиране и най-вече по тротоарите и в какви срокове?

Част от решението на този проблем е в чл.15 т.2 от Наредбата за създаване на звена „Общинска полиция“ – опазване на вертикална планировка като тротоари,

тревни площи, парково обзавеждане и други части от нея. Задълженията на Общинска полиция са спазване на забраните за извършване на нерегламентирана

дейност на уличните платна и други уязвими места (чл.15 т.8)

Проблемът е в липсата на осъществен контрол от тази служба, която се занимава с всичко останало, но не и с реда и правилата за безопасност.

Необходими са строги и бързи санкции за нарушителите, за да има ефект. Не повече от шест месеца.

 1. Ще продължите ли започнатата през последните години политика на отрязване на възможностите за пресичане на улици, по вече създали се

основни пешеходни маршрути на хората?

Мисля, че трябва да се изведе автомобилния трафик от оживените райони на градовете вместо да се посяга на вече създадени по естествен път

основни пешеходни маршрути. Човекопотокът най-точно показва къде е удобният и практичен начин за пресичане на пътното платно. За всяко място трябва да има

индивидуално  решение какво съоръжение да се изгради (подземно, надземно, светлинни и звукови сигнали и др.)

 1. Как ще се справите с масовото неспазване на ограниченията на скоростта в града?

Основно чрез видео наблюдение и подходящ софтуер за засичане на скоростта на основни булеварди и възлови места в града.

Другата  мярка е засилено полицейско присъствие. Тук също са необходими бързи и строги санкции.

 1. Какво ще предприемете за обособяването на ЦГЧ и жилищните комплекси и квартали като безопасни и спокойни райони?

Ще подкрепим вашата идея, изразена многократно в други декларации и дискусии, за създаване на “Зони 30” – т.е. улици, в които МПС-ата

могат да се движат с не повече от 30 км/ч.

 1. Градовете в България са с най-много автомобили на глава от населението в Европа и броят им продължава да расте. Какви ще са вашите мерки?

Решението е в изграждането на обществени многоетажни паркинги и завишаване на местни данъци и такси по различни критерии

(втори или трети автомобил на едно и също лице, година на производство, според броя на служителите за юридически лица и др.)

 1. Какви трябва да са следващите проекти в Бургас във връзка с безопасността по улиците и достъпната градска среда?

Ето част от мерките, които предлагаме: обезопасени места за предвижването на пешеходци, модерно улично осветление, перманентно поддържане на маркировката, монтиране на допълнителна светлинна и звукова сигнализация в конфликтните точки, качествено видео наблюдение на повече места.

Тъй като ситуацията е динамична, имаме готовност за нови предложения. Винаги може да намерите партньор в регионалното ръководство на Движение Демократично действие – Д3.

 

 

Отговор от  доц. д-р Камен Сейменлийски- кандидат за кмет от „Коалиция АБВ за Бургас”:

 1. Как ще решите проблема с хилядите неспазващи правилата за престой и паркиране и най-вече по тротоарите и в какви срокове?
 • Решаването на тези и други подобни проблеми, е свързано с решаването на редица инженерни градоустройствени задачи. Резултатът от решаването на тези задачи трябва да бъде създаването на удобна градска среда. В противен случай ние само тормозим както водачите на МПС, така и пешеходците и не решаваме проблема. Винаги освен тояга трябва да има и морков. За да спазваш правилата трябва поне малко да ти е удобно да го направиш, а не само да бъдеш тормозен от глоби и санкции.
 1. Ще продължите ли започнатата през последните години политика на отрязване на възможностите за пресичане на улици, по вече създали се основни пешеходни маршрути на хората?
 • Напротив. Ще се опитам да създам нови възможности за удобно пресичане. За това съществуват редица оригинални технически решения. Просто трябва да бъдат приложени. Не е удачно да се премахват непрекъснато пешеходни пътеки, особенно пред училища и зони, където пресичат въздастни хора, защото някой решил да се хвали със скоростни маршрути на неудачни места.
 1. Как ще се справите с масовото неспазване на ограниченията на скоростта в града?
 • И за това има елегантни технически решения – датчици, камери и др. Просто хората, които управляват трябва да дават възможност на специалистите в дадена област да решават.
 1. Какво ще предприемете за обособяването на ЦГЧ и жилищните комплекси и квартали като безопасни и спокойни райони?
 • Всички сме свидетели, как безконтролно се харчат едни пари – и наши, и европейски с минимален резултат. При реализирането на инвестиции с обществени средства, трябва да бъде осъществяван контрол на гражданското общество, под различна форма. За целта трябва да бъдат създадени обществени съвети за контрол на изпълнението на проекти с европейско и местно финансиране. Всяко стартиране и финализиране на проектите изпълнявани в общината, трябва да бъде осъществявано след някаква форма на обществено допитване. Трябва да има задължително санкциониране и търсене на отговорност при нерационално разходване на средства и незадоволителна оценка получена при общественото допитване. Само така може да се създаде жизнена среда в която водеща да е социалната сигурност.
 1. Градовете в България са с най-много автомобили на глава от населението в Европа и броят им продължава да расте. Какви ще са вашите мерки?
 • Това е така заради неудобния и скъп обществен транспорт. Ако опитате да пътувате до София например, ще се натъкнете на следното:
 • изнервящо бавен автобусен транспорт монополизиран от няколко фирми със стари автобуси и лошо обслужване;
 • лошо поддържан железопътен транспорт пътуването с който е мъчение, което не всеки иска да си причини;
 • въздушен транспорт при който не е ясно кога ще тръгнеш, кога ще пристигнеш и дали ще кацнеш първо във Барна или Бургас – изобщо, както пише на бордната карта, национален превозвач – символ на българското въздухоплаване.

Противно на логиката на развитите държави, всеки който иска да пътува бързо и удобно е принуден да го направи с автомобил. За да се промени всичко това в Бургас трябва да управляват технократи, които не искат той да бъде в периферията на Европа, а да бъде модерен съвременен град.

 1. Какви, според Вас, трябва да са следващите проекти в Бургас във връзка с безопасността по улиците и достъпната градска среда?
 • Това трябва обществото да каже, чрез средствата на пряката демокрация, чрез инструментите на електронната община и електронното правителство, което все чакаме и още не сме дочакали.

 

 

Отговор от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас и кандидат за кмет от ПП “ГЕРБ”:

Уважаема госпожо Димитрова,

Благодаря Ви за гражданската активност и компетентно формулираните въпроси, както и за съвместните ни инициативи, които поставиха темата за безопасността като важен фокус на общественото внимание.

Като кмет, баща, пешеходец, велосипедист и шофьор винаги съм подкрепял инициативите на „Безопасни улици за Валя“ и не съм пестил усилия да превърна Бургас в уреден и безопасен град. Много усилия вложихме в този процес и напредък има.

Както знаете, преди няколко месеца създадохме и звено за безопасност на движението, което вярвам, че ще е още по- полезно при съвместните ни инициативи.

Основен приоритет за нас през следващите години е довършването и надграждането на проекта „Интегриран градски транспорт на Бургас“. Със сигурност той ще подобри съществено сигурността за всички участници в движението. Част от него е и изграждането на център за контрол на трафика и видеонаблюдение, който съвсем скоро ще започне да функционира. Другата важна задача е да се изградят обходните пътища, за да се изведе транзитният трафик извън града, както и разширяването на пешеходните зони в града.

А сега конкретно по поставените от Вас въпроси:

Създадохме специализирана служба към общинската администрация за предложения, мнения и контрол по отношение на безопасността на движението на територията на община Бургас.

Ще увеличим контрола върху паркирането по пътищата, улиците и тротоарите. Налагането на административни наказания на водачите на МПС, паркирали в нарушения на ЗДвП, ще продължи.

За решаване проблема за паркиране в ЦГЧ:

– Не разрешаваме преустройства на съществуващ гараж в търговски обект;

– При изготвяне на проекти за нови сгради се търси осигуряване в рамките на имота на необходимите места за паркиране, включително и с използване на съоръжения

– Предстои въвеждането в експлоатация на подземен паркинг на пл.“Св.Св.Кирил и Методий“;

– Заложено е изграждане на паркинги в имоти общинска собственост, включително и етажни, за които се търсят възможности за финансиране  с европейски средства;

– Има проучване за подземен паркинг под паркинга на х-л „България“ – за около 100 места;

– Предвиждаме изграждане на буферни паркинги на входовете на Бургас, с което да се   ограничи достъпа на външни автомобили в града, като за целта търсим европейски проекти за финансирането им;

– Използваме всяка възможност определяне на общински терени, както и за отчуждаване на имоти за паркинги.

Не мога да се съглася с твърдението, че се отрязват възможностите за пресичане на пешеходци.

Моя основна цел винаги е била да осигурим безопасна улична среда за участниците в пътното движение. Не е спирала работата ни по реконструкцията и проектирането на пътни участъци и кръстовища, сигнализация и маркировка, които да са съобразени с безопасността на пешеходците.

Периодично полагаме нова хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация на пешеходните пътеки, с приоритет около учебните и детски заведения и маршрутите до тях, като се използват законовите и подзаконовите нормативни документи за допълнително заостряне вниманието на водачите и пешеходците към спазване правилата за безопасно управление на МПС и придвижване по пътищата и улиците на общината.

На база извършен анализ за данни или причини за условия за допуснати ПТП на конкрентна пътна, улична отсечка или до обект и в бъдеще ще предприемем мерки за ограничаване на скоростта в отделни участъци на пътя, чрез изкуствени неравности, полагане на пластична маркировка, маркиране на  „Начупена линия” М14  пред пешеходните пътеки и в кръстовищата, с оглед ограничаване на неправилното паркиране. Ще подобрим осветеността в тъмната част от денонощието. Предвиждаме още по- активна работа с децата по проблемите с безопасността на движението в училище и детските градини, с акцент безопасно придвижване до училище и дома. Предвиждаме още обучение на децата за безопасно управление на велосипед и познаване на правилата за движение по пътищата, рисковете при движение по пътищата и улиците.

Ще продължим да извършваме периодичен анализ на местата, където най-често се нарушава скоростният режим на движение, а също така и на местата с реализарани ПТП по причина превишена и несъобразено скорост. Ще даваме предложения до компетентните служби на МВР и ще оказваме необходимото съдействие за сигнализиране на местата за извършване на контрол с технически средство и позициониране на точки за монтиране на стационарни камери за контрол на допустимата максимална скорост на движение.

Предстои пускането в експлоатация на бърза автобусна линия, осигуряваща комфортно и удобно придвижване от всяка точка на града до ЦГЧ и обратно. Ще завършим свързаната система от пешеходни и велоалеи, която представлява алтернативен начин за придвижване  в градска среда.  Предстои да създадем единен център за кооординация и контрол на пътното движение, чрез системи за видео наблюдение на трафика.

 

За да постигнем устойчиви резултати, е нужно и превъзпитаване на навиците на бургазлии и това е най-трудната част от задачата. Тук е мястото на организации като Вашата и аз продължавам да разчитам на съдействието Ви.

 

 

Изх. № 19/10.10.2015

 

 

 

До Димитър Николов Николов – ПП “ГЕРБ“,

До Евгений Николов Мосинов – ПП “БСП“,

До Бойко Георгиев Миразчийски – ПП “НСФБ“,

До Милчо Лазаров Добрев – ПП “Движение Напред България“,

До Камен Димитров Сейменлийски – Коалиция „АБВ за Бургас“,

До Нела Николова Иванова – ПП “Глас народен“,

До Андреан Киров Георгиев – ПП “Движение демократично действие“,

До Иван Георгиев Иванов – ПП “Атака“,

До Сергей Стоянов Елфимов – ПП „Движение за радикална промяна на Българската пролет“,

До Георги Йорданов Желязков – ПП “Национална републиканска партия“,

До Цветан Георгиев Харизанов – ПП “Нова алтернатива,

 

До местните ръководства на всички политически партии, участващи в изборите,

 

До всички кандидати за Общински съветници

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ/ГОСПОДА,

 

Остават две седмици до деня, в който гражданите на град Бургас ще се отправят към урните и ще изберат кой ще управлява града през следващите 4 години. Обръщаме се към вас в качеството ви на кандидати за бъдещи управленци, с молба да ни отговорите на някои наболели въпроси, свързани с безопасността на движението в нашия град и мерките, които вие бихте предприели.

 

Въпреки, че в Бургас показателите са по-добри от много други градове в България, статистиката за нашият град през последните години показва завишаване на пътните инциденти и броя на пострадалите. Само тази година, до края на м. Септември, загиналите пешеходци са 50% от всички загинали при катастрофи в града. За сравнение, в другите големи европейски градове – не надхвърля 15%!!!

 

Прави впечатление и увеличаващият се брой произшествия завършили с преобръщане на автомобила извън пътното платно или с удар в крайпътно съоръжение, като за миналата година техния брой е 114!!!

 

Като организация, чиято дейност е пряко свързана с повишаване на безопасността на движението и основна грижа е живота и здравето на хората, молим да ни запознаете с ангажиментите, които Вие поемате към гражданите на Бургас и да коментирате какво конкретно ще направите по следните въпроси, свързани с безопасността по улиците и достъпната градска среда:

 

 1. Как ще решите проблема с хилядите неспазващи правилата за престой и паркиране и най-вече по тротоарите и в какви срокове?
 2. Ще продължите ли започнатата през последните години политика на отрязване на възможностите за пресичане на улици, по вече създали се основни пешеходни маршрути на хората?
 3. Как ще се справите с масовото неспазване на ограниченията на скоростта в града?
 4. Какво ще предприемете за обособяването на ЦГЧ и жилищните комплекси и квартали като безопасни и спокойни райони?
 5. Градовете в България са с най-много автомобили на глава от населението в Европа и броят им продължава да расте. Какви ще са вашите мерки?
 6. Какви, според Вас, трябва да са следващите проекти в Бургас във връзка с безопасността по улиците и достъпната градска среда?

 

Безопасността на движението е резултат на съвместните усилия на много институции, органи и организации. Затова искаме да разберем вашите виждания и конкретни действия, които ще предприемете за намаляване броя на човешките жертви по улиците на нашия град.

 

Очакваме Вашите отговори.

 

 

 

10.10.2015

Гр. Бургас                                                          С УВАЖЕНИЕ:

                                             Мария Димитрова

ФОНДАЦИЯ „БЕЗОПАСНИ УЛИЦИ ОТ ВАЛЯ“

 

Оригиналът на писмото може да видите тук: Отворено Писмо Бургас

Коментари