Monthly Archives: January 2014

През 2012г. следствие на нашите действия беше приета НАРЕДБА № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях. Тъй като виждаме, че в Общините в България, включително и в Община Бургас не се използват пълните възможности, които дава тази наредба на 24.01.2014г. от Фондациция “Безопасни улици от Валя” внесохме следното предложение:

 

 

До Димитър Николов- Кмет на гр. Бургас

До Общинския съвет на гр. Бургас

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Искаме да Ви напомним, че в НАРЕДБА № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях, съществуват и други възможности, различни от така наречените „легнали полицаи“, които могат да бъдат използвани, както в близост до учебни заведения, така и на други опасни отсечки по Бургаските улици, включително на местата, където се случиха последните пътни инциденти с наранявания и жертви!

 

Призоваваме Ви да започнете да използвате и другите предоставени от наредбата възможности и да започнете обезопасяване на  тези места по предоставеното според чл.15, т.3 и т.4 и чл.17 от тази наредба!

Обезопасяване по чл.15(3,4) е удобно за улици, по които има паркирали автомобили, а по чл.17 е удобно за всички останалите места, където пресичат пешеходци, дори и за улици с две и повече ленти по посоката на движение.

 

Уверяваме Ви, че посочените средства за обезопасяване ще засилят вниманието както на преминаващите от там шофьори, така и на пешеходците и в същото време ще направят тези места много по-безопасни за участниците в движението!

 

 

24.01.2014                                                                                                                                               С уважение:

                                                                                                         М. Димитрова – Председател на

                                                                                               Фондация „Безопасни улици от Валя“

В нашият град все още има много места, където или пешеходните пътеки не са достатъчно обезопасени или липсват такива, което поставя болшинството от жителите на града- пешеходците, в неравностойно положение спрямо шофьорите. Чрез обезопасяването, което предлагаме да започне да се използва, ние сме сигурни, че шофьорите и пешеходците ще станат още по-внимателни, което ще намали още повече пътните инциденти в града. 

Изнесени тротоари:

Изнесени тротоари

Стеснения на платното за движение:

СТЕСНЕНИЯ НА ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ

Острови по оста на пътя:

Острови по оста на пътя

Примери от чужбина:

2006-12-15_zebrastreifen_sophie-charlotten_007_400x300 ackermannstr-zebrastreifen-2 Напречен ограничител 8Neckdowns_large 73 bulbout and refuge 025 dddb77cg_1092th2ddgp_b going-lead refuge-island (1) refuge-island

 

Предложението ще бъде входирано и в други Общини.

До Министъра на правосъдието

До комисията по правни въпроси към НС на РБ

 

 

Предложение за промени в проекта за нов Наказателен кодекс

 

 

Предлагаме нов начин на подредба в Глава тридесет и първа ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА Раздел І

                                            ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТА

 

Ал.1.  Kогато с деяния по предходния член по непредпазливост водачът наруши закон или подзаконов нормативен акт и предизвика ПТП и/или причини имуществени вреди, телесна повреда или смърт се наказва със:

а. За(при) имуществени вреди– Лишаване от свобода за… год., отнемане на свидетелството за управление за …год. и глоба от … лв.

б. За средна телесна повреда–  Лишаване от свобода за … год., отнемане на свидетелството за управление за …год. и глоба от … лв.

в. За тежка телесна повреда–  Лишаване от свобода за … год., отнемане на свидетелството за управление за …год. и глоба от … лв.

г. За смърт–  Лишаване от свобода от… до… год., отнемане на свидетелството за управление за …год. и глоба от … лв.

 

Ал.2.  При наличие на едно от изброените по-долу обстоятелства  :

 1. Водачът е извършил умишлено нарушение на правилата за безопасност, регламентирани от закон или подзаконов нормативен акт,, различни от изброените по-долу

2. Употребил е алкохол или е отказал проба за алкохол

3. Употребил е наркотици или други упойващи вещества

4. Шофирал е без свидетелство за управление или с отнето такова

5. Отнел е предимство на пешеходец    (защото може да стане и на тротоар)

6. Превишил е скоростта със:

– в населено място над ……… км/ч  (трябва да е минимално превишаване)

– извън населено място над…….. км/ч

7. Избягал е от местопрестъплението

Наказанието се завишава на:

а. За имуществени вреди- – Лишаване от свобода за … год., отнемане на свидетелството за управление за …год. и глоба от … лв.

б. За средна телесна повреда- – Лишаване от свобода за … год., отнемане на свидетелството за управление за …год. и глоба от … лв.

в. За тежка телесна повреда– – Лишаване от свобода за … год., отнемане на свидетелството за управление за …год. и глоба от … лв.

   г. За смърт- – Лишаване от свобода от… до… год., отнемане на свидетелството за управление за …год. и глоба от … лв.

 

Ал.3. При наличие на 2 и повече от обстоятелствата от т.1 до 7 в предходния член, наказанията се увеличават на:

а. За имуществени вреди- – Лишаване от свобода за … год., отнемане на свидетелството за управление за …год. и глоба от … лв.

    б. За средна телесна повреда- – Лишаване от свобода за … год., отнемане на свидетелството за управление за …год. и глоба от … лв.

в. За тежка телесна повреда- – Лишаване от свобода за … год., отнемане на свидетелството за управление за …год. и глоба от … лв.

г. За смърт- – Лишаване от свобода от… год. до… год., отнемане на свидетелството за управление за …год. и глоба от … лв.

 

Ал.4.  При смърт или телесни повреди  на повече от едно лице наказанията са:

а. В условията на ал.1- – Лишаване от свобода от… год. до… год., отнемане на свидетелството за управление за …год. и глоба от … лв.

б. В условията на ал.2- – Лишаване от свобода от… год. до… год., отнемане на свидетелството за управление за …год. и глоба от … лв.

в. В условията на ал.3- – Лишаване от свобода от… год. до… год., отнемане на свидетелството за управление за …год. и глоба от … лв.

При рецидив съдът може с мотивирано свое решение да отнеме свидетелството завинаги.

 

Към всички наказания сме добавили и глоба, тъй като България е може би единствената държава в света, в която виновника не търпи друго наказание, освен лишаване на свобода (в повечето случаи- условно).   По груби сметки за последните 20-на години държавата е загубила над 10 млрд. заради липсата на подобни санкции, парите от които могат да отиват в специален фонд и да се използват за лечение на пострадалите от катастрофи!

 

Тази подредба на Раздел І, ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТА предлагаме, защото сме на мнение, че не е редно наказанията да се степенуват само според резултата, т.е. броят жертви!

Текстовете приличат на грозен ценоразпис на човешкия живот:

За убит….., За убит + ранен……., За двама убити……….., За двама убити + ранен……………и т.н.

А не е ли човешкия живот безценен? Ако ще му се слага цена, нека се продължи нататък: – за дете……., за баба…………?!?

Тези престъпления са неумишлени и са следствие на нарушаване на ЗДвП и именно тежеста на тези нарушения трябва да определя тежеста на наказанието! Броят на жертвите безспорно трябва да е утежняващ, но ако се приеме за определящ,  формата на вина не клони ли към умишлено престъпление? С какво водач убил човек на пешеходна пътека е по малко виновен от водач убил двама на същата пътека? С какво пиян водач, изпреварващ неправилно и убил един човек, защото в отсрещната кола е бил само шофъора е по малко виновен от същия убил двама, просто защото са били двама? Означава ли това че той се е целил в двама човека и как се покрива с формата на вина- неумишлено? Излиза, че може да причиниш смърт на един човек, без особени последствия, но на повече от един- не, нарушавайки едни и същи правила и на практика с едно и също деяние. Изводът- животът на един човек не струва и това се потвърждава от практиката на съда до момента.

Ние  контактуваме с много хора пострадали и съпричастни от такива престъпления. Обществото доста точно успява да долови кое е справедливо и кое не. Например 10 год. ефективна присъда за 60 год.човечец, излязъл да шофира за 300 лв. заплата и отказали му спирачките (неизправни, защото на шефа не му се дават пари)-18 жертви!!! Пиян руски фигурист, лице на кампания „Не карай пил!“ – 2 жертви. Ефективната присъда на първия се прие също толкова негативно, колкото и условната на втория. Човек може да получи много тежка присъда без да е нарушил съществено ЗДвП просто, защото е имал лошия късмет в отсрещната кола да има повече от един човек, а в същото време някой с алкохол и без книжка да  убие един човек и да избяга от местопрестъплението, а после да се измъкне с условна присъда, защото е имал късмет с броя жертви.

Квалифициращите състави са без промяна в новия проект за НК! Това означава, че ще продължим да се държим сякаш алкохола и броят на жертвите са единствените  възможни утежняващи обстоятелства и ЗДвП не съществува!!! Първия и често единствен въпрос при ПТП е: – Има ли алкохол? Нима това е единственото което може да се наруши на пътя?

По този начин се работи в доста други Европейски държави и не виждаме причина това да не стане и тук.

Смятаме, че е редно за два и повече квалифициращи състава да се носи по-висока наказателна отговорност, нещо което досега не се случва въпреки, че би трябвало! Това също е заложено в тези текстове на други държави от ЕС. Пример: Не е редно извършител да носи еднаква отговорност, ако е с алкохол и избяга, със тази, ако остане и изчака органите на реда, нещо което сега се случва често и наказанията са идентични!

 

Освен горепосочените промени, предлагаме в Чл. 71. (1) „Когато съдът наложи наказание лишаване от свобода до три години, той може да отложи изпълнението му за срок от три до пет години, ако при извършване на деянието лицето не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер и целите на наказанието могат да бъдат постигнат и без неговото изтърпяване.“ да отпадне думата „умишлено“, защото при престъпленията по транспорта присъдите са при доказана вина, макар и извършени без умисъл!

 

 

 

10.01.2014                                                                                                                                             С уважение:

М. Димитрова – Председател на

Фондация „Безопасни улици от Валя“

 

До Министъра на вътрешните работи

До началник отдел „Пътна полиция” към Главна дирекция „Национална полиция”

До всички политици и партии в Република България

До всички медии в България

До цялата Българска общественост

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

С настоящата декларация изразяваме своето възмущение от преместването на Комисар Богдан Милчев.

            Обявяваме се  в защита на Началника на отдел “Пътна полиция” град София.

            Ако има някой, който може даде честна и точна оценка за работата на един държавен служител, какъвто е Богдан Милчев, това сме ние, участниците в движението в София, а не политически фигури и началници, които единственото им участие в движението е, когато се возят на задната седалка на управлявания от шофьора им автомобил!

Комисар Богдан Милчев се е доказал с провежданите инициативи, усилен труд и адекватен управленски опит и желание за сътрудничество с гражданското общество. Няма  подаден сигнал до КАТ – София, който да не е обработен, проверен и да е отхвърлен без предприемане на необходимите мерки. Това много лесно може да бъде проверено, чрез съответните информационни и комуникационни  средства.

Богдан Милчев беше началникът, по чието управление се осъществи взаимодействие със  Столична община  за изграждане на по-безопасна пътна инфраструктура и условия за придвижване  в град София. Той е пример за добро взаимодействие и координация между две  ведомства и те заедно са  еталон за това  как се прилага една добра практика  в администрацията. В резултат на тези огромни усилия на КАТ и столична община в София се наблюдава  спад на произшествията и особено на тези  с  фатален изход. Това е образец  за добра практика /бенчмарк/, зад която стоят усилията на гражданите, общината, служителите на Отдел “Пътна полиция” и изключителния професионализъм на  комисар Милчев. Справка за дейността може да бъде извършена по съответния  ред и тя  ще покаже колко големи усилия са положени от отдела – за регулиране на движението в пиковите часове, провеждане на контролни дейности, съставяне на хиляди електронни фишове, провеждане на обучения, подобряване на работата с въвеждане на система за контрол на опашките, процеждане на инициативи  съвместно с НПО и много други дейности, които лесно могат да бъдат проверени.

По наша информация в гр. София за периода 2009 г. – 2010 г. са загинали 170 човека. След като комисар Богдан Милчев поема ръководството на Отдел “Пътна полиция” – СДВР през 2011 г., за периода 2011г. – 2013 г. са загинали 159 човека. Само този факт говори достатъчно ясно, че усилията през последните три години са дали съответния положителен резултат..

При тези факти, които излагаме, будят недоумение доводите изказани от Министъра на Вътрешните работи за неговото отстраняване. А какви ще бъдат аргументите, с които Министъра ще мотивира своята заповед, че смяната на комисар Милчев няма нищо общо с възстановеният  от съда Тенчо Тенев? Възниква въпросът, дали смяната на комисар Милчев не е изпълнение на една политическа поръчка – а именно да бъде върнат като началник на отдела личния приятел на Михаил Миков – Тенчо Тенев…

            Безспорен е обаче факта, че за времето, през което Тенчо Тенев е ръководил отдела, за две години са загинали повече граждани, отколкото през трите години, в които е управлявал комисар Милчев. Но ако все пак някой мисли, че това не е най-важната оценка за работата на един началник на КАТ, нека погледнем какво показват и други цифри!

            Показателен е и факта, че за периода 2009 г. – 2010 г. от ОПП – СДВР са санкционирани за извършени нарушения по ЗДвП едва двеста пешеходци,  а само през 2013 г. са санкционирани над десет хиляди. Също така, значим е и приноса от инициативите предприети от ОПП-СДВР, относно безопасността на движението, които доведоха до това в гр. София водачите на МПС започнаха да спират на пешеходни пътеки.

             Използването на техническите средства за контрол започна масово да се прилага през 2011г. – 2013 г., като само за 2013 г. от ОПП – СДВР са констатирани над 100 000 нарушения. За справка, през периода 2009 г. – 2010 г. са констатирани само две хиляди нарушения.

             Всичко това няма как да стане без заповедта и дейното участие на Комисар Богдан Милчев!

             Анализирайки всички тези цифри се убеждаваме, че отстраняването на комисар Милчев е плод на политически акт.

             Наставяме Богдан Милчев да продължи работата си, като ръководител на отдела предвид високите резултати от ефективната работа довела до намаляване на произшествията  в София  и предвид необходимостта от продължаване провеждането на  активни превантивни дейности и мероприятия с цел още по-голямото намаляване на пътните инциденти в град София. България не може да си позволи да губи експертни административни кадри, в  които  Обществото и Държавата са вложили средства за тяхното обучение и развитие и достигайки до момента, в който  със   придобития   експертен опит да служат на същото това   общество биват уволнявани илипремествани със съмнителни мотиви и аргументи. В  конкретния  случай  се лишаваме от компетентен кадър насочил всичките си  усилия за  решаване на жизнено важен проблем. Не е тайна, че България е на първо място в ЕС по инциденти на глава от населението. Това е третата причина за смърт в  страната – за 10 години  са загинали 9 000 души във войната по пътищата и ежедневно загиват още. А София е град, където жертвите намаляват…

България има Стратегия за развитие на администрацията  за периода 2014 -2017г., в която основния приоритет е обучението, възможността за  кариерно развитие на служителите в администрацията и развиване на експертния и управленски потенциал. В конкретния случай тези принципи са потъпкани и нарушени!

 Копие от настоящата декларация ще бъде изпратено до комисията по петиции на Европейския парламент  с  искане за становище относно преместването на резервен щат на доказано компетентен и ефективен кадър на администрацията.

   

Цвета Янчева

Клуб „Безопасни улици“

 

Мария Димитрова

          Фондация „Безопасни улици от Валя“

С подкрепата на всички членовете на Клуб “Безопасни улици” към Фондация „Безопасни улици от Валя“, доброволци и приятели на пътната безопасност от гр. София и цялата страна, родители на деца, загинали в ПТП

Коментари