Monthly Archives: October 2013

На 22 октомври, ПСФК “Черноморец” организира “Ден на отворените врати” на стадион “Лазур”.

Инспектор Хитами се включи в забавлението с интерактивни игри и преговори заедно с децата и техните родители основните правила за безопасно предвижване.

20131020_110407 20131020_110433 20131020_114549 20131020_114603 20131020_115321 20131020_115352 (1) 20131020_115841 20131020_115909 20131020_120423 20131020_121009 20131020_121407

На 22-и октомври, от 11:00 ч., в зала Изток на НС, ще се проведе обществено обсъждане по предложенията за промени, свързани с безопасността по улиците. Обсъждането се организира от Комисията по транспорт в Парламента.

Фондация “Безопасни улици от Валя” има изготвени над 40 предложения за промени, но на това обсъждане ние ще предоставим четири основни точки, по които ще искаме да се направят кръгли маси.

 

Въпреки двойното намаление на жертвите от ПТП през последните 4 години, за миналата 2012г. имаме около три пъти повече жертви на милион жители от Холандия, Дания или Великобритания!? У нас се сменят шефовете, правителствата, но “специалистите” са си същите?

На база гражданско предложение миналата година се започна една серия от кръгли маси, които щяха да продължат и тази година, но следствие на политическата обстановка в страната, това не можа да се случи. До сега се е работило „на парче“, а така винаги ще останем в дъното на Европа по пътна безопасност и затова трябва да се промени политиката на държавата.

Ние настояваме спешно да се направят следните 4 кръгли маси, които са от особено значение за намаляване на инцидентите:

1. Връчването и събираемостта на санкциите… Промени в ЗАНН и принудителните административни мерки

Едно много слабо звено…

Събираемостта на санкциите е под 50%. Колкото и да увеличаваме глобите, след като държавата позволява те да не се плащат, дали има полза от вдигането им? Така само ще се увеличи процента на неплащащите.

Разликата между България и държавите с най-малко инциденти на глава от населението е, че тук държавата издирва и  буквално се моли  на нарушителя, а в чужбина нарушителя търси държавата за да си плати.  

2. Системните нарушители, както и промяна на психологията на ЗДП, който в момента не стимулира участниците в движението да спазват правилата.

В България системните нарушители по никакъв начин не търпят по-сериозни санкции от останалите нарушители. В чужбина се отнемат книжки, автомобили, полагат обществено полезен труд…

Системните нарушители трябва да се задължават да се явяват повторно на изпити. Системните нарушители , алкохолиците, наркоманите и агресивните водачи на МПС своевременно трябва да се насочват към групи за психологическа подкрепа, преди да са убили себе си или повече хора!

ЗДП не стимулира спазването на правилата, което налага цялостната му подмяна!

 

3. Шофьорските курсове- (Възприемане на опасностите, последствията от неспазването на правилата)

Невъзможно е да изискваме от водачите на МПС да умеят да прогнозират и да не попадат в ПТП, да не бъдат агресивни, да разбират последиците от неспазването на ЗДП, да бъдат мотивирани да спазват правилата и забраните щом изпитът не  проверява това!

Изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС не изследват, не тестват и не тренират  поведението на кандидата  при различни потенциално опасни пътни ситуации. Невъзможно е да очакваме от получилите свидетелство за управление на МПС да имат формирано мислене за избягване на последиците от нарушение на правилата и забраните, за уважение към хората, щом  подготовката и атестацията не са насочени към това? Невъзможно е да очакваме уважение към полицията, щом забраните и принудителните мерки не са представени като профилактика на ПТП!

Колко от шофьорите знаят и разбират какво се случва дори при най-малкото нарушение на правилата?  Ако курсовете за шофьори обучават шофьорите и на последствията, следствие на неспазването на правилата и ако има изпит за възприемане на опасностите ще има много по-малко нарушаващи правилата шофьори.

Защо държавните служители на ИААА-София контролират една образователна услуга, като обучението на водачи на МПС, след като специалистите по образованието са в МОН? Закон за дейностите по предоставяне на услуги(доп.разпоредби, т.13) и Европейската директива за услугите на вътрешния пазар са категорични, че доставката на услугата обучение на водач на МПС не е транспортна. (“Услуга в областта на транспорта” е услуга в областта на автомобилния, железопътния, въздушния, морския транспорт и транспорта по вътрешните водни пътища, включително пристанищни и летищни услуги, градския транспорт и превоза с таксита и линейки, с изключение на услугите по обучение на водачи на моторни превозни средства, услуги по преместване, наемане на автомобили и погребални услуги.)

Всяка година България губи от ПТП над един милиард лева? МВР посочва в своята статистика, че над 90% от ПТП са поради слаба квалификация на водачите на МПС, а свидетелствата и критериите на които трябва да отговарят водачите на МПС за да ги получат, се определят от министъра на транспорта.(ЗДП,чл.152,ал.1,т.1)  

Повечето страни от ЕС са регламентирали обучението с придружител и управлението с придружител, за да имат повече стаж хората желаещи да се явят на изпит по практика!  

 

4. Транспортната политика и пътната инфраструктура в градовете –

(презастрояването, основни пешеходни маршрути, алтернативния транспорт и придвижване)

Според транспортна стратегия на ЕС, Европейската комисия планира да засили борбата си срещу автомобилите, задвижвани от петролни деривати и природен газ и изготвя строги цели да намали наполовина градската им употреба до 2030 г. и да я преустанови до 2050г.

Има ли подведени под отговорност за неспазване на Чл. 3. (1) от ЗДП(Доп. – ДВ, бр. 85 от 2004 г.) ? „Лицата, които стопанисват пътищата, ги поддържат изправни с необходимата маркировка и сигнализация за съответния клас път, организират движението по тях така, че да осигурят условия за бързо и сигурно придвижване и за опазване на околната среда от наднормен шум и от замърсяване от моторните превозни средства.“

Заради презастрояването прекалено малко обществени пространства са останали за пешеходците.

Крайно наложително е да се променят ЗУТ и наредбите, свързани с разрешителните за строеж, отстоянията между сградите и безопасността около тях и най-вече около търговските обекти!  Всичко в населените места е отредено за автомобилите. Колко тротоара има незаети от автомобили? Има ли пешеходни пътеки на всяко кръстовище, на всяка спирка за градския транспорт и на всички места, където преминават основни пешеходни маршрути? Колко време свети на светофара зеленото за пешеходците и колко за автомобилите?

Не е ли нормално в едно НАСЕЛЕНО МЯСТО пешеходците(хората) да имат повече права и възможности от автомобилите? Затова е крайно време и при нас да се направят Зони 30 и жилищни зони(20), където пешеходците да са с предимство навсякъде! Знаете ли, че в чужбина навсякъде, след създаването на тези зони, в тях инцидентите са спаднали почти до нула? А при нас между блоковете се кара със висока скорост.

Не се работи достатъчно за алтернативните начини на придвижване. В почти всички населени места няма проекти за подобряване на градския транспорт и за велоалеи. Няма как след като инфраструктурата предразполага само към използване на автомобила и дори стимулира използването на автомобила, хората да предпочетат алтернативните начини за придвижване!

 

По всяка една точка, по която искаме да се организират тези кръгли маси, ние имаме конкретни предложения, които са доказали ефективността си в държавите с най-малко инциденти по улиците на глава от населението.  

 

Ето едно предложение извън тези, което трябва да се приеме на всяка цена:

 Глоба, налагана от държавата за причинителите виновно  смърт или телесна повреда- (фонд за пострадалите от катастрофи) !!!

Ние сме единствената държава в света, в която няма такава санкция!Нашето предложение е тези санкции да се събират във фонд, с който да се подпомага лечението на пострадалите от катастрофи!

Над 170 000 са ранените за последните 20 години. Колко от тях са останали инвалиди за цял живот?

За последните 20-на години държавата е загубила над 10 млрд. заради липсата на такъв член в НК, които можеха да се използват за лечение на пострадалите от катастрофи. Пострадалите от катастрофи са принудени да се молят, за да осигурят лечението си…  

 

„Шофирането е привилегия, а не право на всеки водач на МПС!”

Инспектор Хитами ще участва в Деня на отворените врати, организиран от ПСФК “Черноморец”.

Да научим правилата за движение, докато се забавляваме!

Инспектор Хитами ще Ви очаква деца!

Ден на Отворените врати

 

Коментари