Monthly Archives: January 2015

На основание Постановление на Министерския съвет № 220 от 3 октомври 2003 г., Председателят на ДОККПБДП и министър на вътрешните работи Веселин Вучков, покани Фондация “Безопасни улици от Валя”да вземе участие в разширено заседание на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата (ДОККПБДП), което ще се проведе при следния дневен ред :

 LOGO-fondaciq

                     1.Информация за пътнотранспортната обстановка през 2014г..

                                                                            Докл. Антон Антонов ГДОП

                                                                                    Секретар на ДОККПБДП 

                    2.Предложение за финансиране от фонд „Безопасност на движението“на проект „ Ремонт и следгаранционна поддръжка на система за видеонаблюдение на гр. София и осигуряване на консумативи необходими за издаване на електронни фишове.“

                                                                                                          Докл. Антон Антонов ГДОП

                                                              

 

  1. Обсъждане на Насоки за изменение на Закона за движението по пътищата на базата на конкретната пътнотранспортна обстановка и положителните европейски и световни практики по решаване на проблемите на безопасността на движението.

                                                                                         Докл. Секретар на ДОККПБДП

                  4..Предложение за създаване на организация за извършване на междина оценка изпълнението на Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата 2011-2020г.

                                                              Докл. Секретар на ДОККПБДП

                    5.Предложение за създаване на организация за отбелязване на Третата глобална седмица за безопасност на движението на Организацията на Обединените Нации, 4-11 май 2015г., посветена на опазване на децата в движението по пътищата.

 

                                                              Докл. Секретар на ДОККПБДП

  1. Приемане на план за заседанията на ДОККПБДП през 2015г.

                                                           Докл. Секретар ДОККПБДП

 

             Заседанието ще се проведе в заседателната зала на Министерството на вътрешните работи, ул. “6-ти септември” № 29 от 10.00 часа на 20 януари  2015г.   

Коментари