Monthly Archives: April 2015

До Димитър Николов- Кмет на гр. Бургас                ЗАБРАНЕНО ЗА ХОРА!

До Общинския съвет на гр. Бургас

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На основание Закона за достъп до обществена информация поискахме справка относно броят служители от дирекция УКОРС, работещи по ЗДвП и тези служители налагат ли глоби по фиш. (заявление с вх.Nо ЕД-249/07.04.2015)

След като получихме тази информация и след като проведохме наше проучване, което беше придружено с анкета, която бяхме провели преди това (в приложение 1) установихме, че действията на Община Бургас по опазване живота и здравето на жителите и гостите на града, както и по отношение на опазване инфраструктурата са недостатъчни.

 

Затова настояваме:

 

  • Към чл.37 в Наредбата за опазване на обществения ред в Община Бургас да се добави т.3 с текст „Налагат глоби по фиш“, като се използват всички възможности предоставени от закона за това, както и налагане на глоба по фиш в отсъствието на водача на МПС! (чл.186 ал.3 от ЗДвП)

 

  • Да се назначат достатъчно служители (минимум по двама за всеки квартал и жилищен комплекс), които да работят, съблюдават и налагат глоби по фиш на нарушителите на правилата за престой и паркиране!

 

  • Да се изготви спешно „Наредба за условията и времето за зареждане на търговски обекти“, която да важи за цялата община!

 

Напомняме Ви, че като собственици на инфраструктурата в населеното място сте длъжни ежегодно да извършвате оценка и да приемате мерки за ограничаване на пътнотранспортните произшествия и намаляване на жертвите от тях.

Настояваме след въвеждане на тези мерки, приоритетно служителите да съставят фишове към нарушители в близост до детски, учебни и болнични заведения, както на такива нарушаващи правилата за престой и паркиране по тротоари, пред и върху пешеходни пътеки и в обсега на кръстовища!

В голяма част от водачите на МПС в България властва чувството на безнаказаност, затова след въвеждане на съответните мерки в голяма степен ще се подобри и отношението към правилата на много от тях.

Като град, който се стреми да има европейска визия, считаме, че след изпълнение на горе предложените промени,  Бургас ще се превърне в място, където властва ред и законност, което ще е от полза за всички.

 

 

22.04.15 г.                                                                            Фондация “Безопасни улици от Валя”

Гр. Бургас

 

 Подобно искане ще бъде входирано и в други градове  

 

 

Коментари