Анкетата е проведена в периода от 23 февруари до 23 март, 2015г. Място на провеждане –  Интернет, публични групи, страници и форуми за шофьори. http://safetyonthestreets.com/2015/02/poll_parking/

Анкетата се състои от 1 въпрос с 11 възможни отговора. Всеки участник може да избере до 2 отговора. Целта на проучването е да установи   готовността на шофьорите за по-строг контрол на правилата за престой и паркиране. Участници в анкетата са 464души, които са посочили 701 отговора

Въпрос:

„Ако и във Вашият град се засили контрола по престоя и паркирането и вече няма да имате възможност да нарушвате тези правила, какви ще са действията Ви?“

 

Отовор 1:

„Ще свикна да паркирам по правилата, макар и да се налага да вървя повече“

 

Брой анкетирани избрали този отговор- 223,

 

1

 

Отговор 2:

„Ще използвам колата само в краен случай“

 

Брой анкетирани избрали този отговор- 153,

2

 

Отговор 3:

„Никога не спирам и не паркирам на тротоари и други забранени за това места“

 

Брой анкетирани избрали този отговор- 137,

 

3

 

 

Отговори 4, 5 и 6:

„Ще ходя пеш“,  „Ще се придвижвам вече с велосипеда“ и „Ще започна да използвам градския транспорт“

 

Брой анкетирани избрали тези отговори – 147,

456

 

 

Отговор 7:

„Ще си купя/наема гараж“

 

Брой анкетирани избрали този отговор – 13,

7

 

 

Отговори 8, 9, 10 и 11:

 „Ще плащам глоби, но ще паркирам където ми е удобно“, „Ще организирам протест“, „Ще се преместя да живея на друго място“ и „Ще си продам колата“

891011

 

 

От проведената анкета могат да се направят следните изводи:

 

Обществото, в по-голямата си част,  разбира нуждата от мерките прилагани за спазване на правилата по престоя и паркирането на МПС.   Приемат и спазват правилата 30% от анкетираните. Показателно е, че 48% от представителната извадка приемат такава промяна. Склонни да ограничат използването на автомобила си са 33% от анкетираните . Алтернативен начин за придвижване в градски условия приемат  32% от анкетираните. Готовност да заделят средства от бюджета си за подобряване на градската среда по отношение на паркирането на непозволени места са 3% от участниците в анкетата. Под 5 % от анкетираните не желаят промяна и са склонни да нарушават правилата.

 Практиката в западна Европа показва, че при тази ситуация у нас и засилване на контрола, вероятността трафика по улиците да намалее е с до 1/3.

Comments are closed.

Коментари